Patró de Navegació Bàsica

El títol de Patró de Navegació Bàsica (PNB) t’autoritza per al govern d’embarcacions a motor de fins a 7,5 m. d’eslora, motos d’aigua i velers de fins a 8 m., sense límit de potència de motor, sempre que l’embarcació no s’allunyi més de 5 milles, en qualsevol direcció d’un abric o platja accessible.

Condicions per obtenir el títol?

 • Ser major de 18 anys, o de 16 anys amb autorització paterna.
 • Aprovar un examen teòric oficial.
 • Realitzar les pràctiques oficials de navegació en una escola homologada.
 • Realitzar les pràctiques oficials de vela per obtenir atribucions de govern de velers (opcional).

Preu del curs

PNB Motor: 250 €

 • Curs Teòric presencial + material didàctic
 • 8h. Pràctiques de motor
 • 4h. Pràctiques de Ràdio en Simulador

PNB Motor+Vela: 500 €

 • Curs teòric presencial + material didàctico
 • 8h. Pràctiques de motor
 • 4h. Pràctiques de Radio en Simulador
 • 16h. de Pràctiques de vela
Taxes exàmen: 65 € – Taxes d’expedició de títol: 65 €. 
*IVA i assegurança de l’alumne inclosos

Estructura del curs

La durada mitjana dels cursos  a l’aula és de 10 h. lectivas

Existeiexn dues possibles distribucions segongs l’época de l’any i les necessitats de calendari:

 • 7 setmanas, assistint a classe 1,5h. en un sol dia a la setmana.
 • 5 setmanes, assistint a clase 3h. distribuides en un sol día a la semana.
h

Temari

 • Nomenclatura
 • Seguretat en el mar
 • Reglaments
 • Abalissament
 • Legislació

Pràctiques Homologades

 • Pràctiques de navegació i seguretat:
  2 sortides de 4 hores en el Port Olímpic (BCN)
 • Pràctiques de Radio-comunicacions:
  4h en el nostre simulador del Port Olímpic (BCN)
 • Pràctiques de Vela (opcionals):
  2 sortides de 8 horas en el Port Olímpic (BCN)